• Pastrimi i gazit të mbetjeve industriale

Aplikacion

Pastrimi i gazit të mbetjeve industriale

2

Pastrimi i gazit të mbetjeve industriale i referohet kryesisht trajtimit të mbetjeve të gazit industrial si grimcat e pluhurit, tymi, gazi me erë, gazrat toksikë dhe të dëmshëm të cilët prodhohen në vendet industriale.

Mbetjet e gazit të shkarkuar nga prodhimi industrial shpesh kanë efekte të dëmshme në mjedis dhe shëndetin e njeriut.Duhet të merren masa pastrimi përpara se ajri i shkarkuar të përmbushë kërkesat e standardeve të emetimit të gazrave të shkarkimit.Ky proces njihet si pastrimi i gazit të mbeturinave.

Metoda e adsorbimit përdori adsorbent (karboni i aktivizuar, sitë molekulare, tharës për pastrim) për të absorbuar ndotësit në gazrat e shkarkimit industrial, dhe adsorbuesi i duhur zgjidhet për përbërës të ndryshëm të gazit të shkarkimit.Kur adsorbenti arrin ngopjen, ndotësit hiqen dhe teknologjia e djegies katalitike përdoret për të oksiduar thellë lëndën organike në dioksid karboni dhe ujë në gazin e mbeturinave industriale, duke arritur kështu makinën gjithëpërfshirëse dhe pajisjet ndihmëse për pastrim. qëllimet.


Na dërgoni mesazhin tuaj: