KINEZE

  • Materiali pastrues

Materiali pastrues

  • Pastroni tharësin
  • Përshkrim
  • Produkti është një katalizator permanganat kaliumi me bartës oksid alumini, me veti të forta oksidimi, i cili mund të oksidojë dhe të dekompozojë të gjitha llojet e gazrave të dëmshëm në ajër, si dioksidi i squfurit, sulfidi i hidrogjenit, monoksidi i karbonit,
  • Substancat e rrezikshme si oksidet e azotit mund të pastrohen në mënyrë efikase.
  • Aplikacion:
  • Gjatë kemorbimit, desikanti pastrues JZ-M largon gazrat ndotës nga ajri përmes adsorbimit, përthithjes dhe reaksionit kimik.Gazrat e rrezikshëm oksidohen në gazra të padëmshëm, gjë që ndihmon në reduktimin e ndotësve që shpërbëhen dhe lëshohen në ajër.
 
  • Karboni i aktivizuar
  • Përshkrim
  • Karboni i aktivizuar përgatitet kolektivisht nga lëndët e para që përmbajnë karbon si druri, lënda e qymyrit dhe koksi i naftës përmes pirolizës dhe përpunimit të aktivizuar, me strukturë pore të zhvilluar, sipërfaqe të madhe specifike dhe grupe kimike të pasura sipërfaqësore dhe materiale karboni me kapacitet të fortë adsorbimi specifik.

Na dërgoni mesazhin tuaj: