KINEZE

  • Tharja e gazit petrokimik

Aplikacion

Tharja e gazit petrokimik

133

√ Tharja e gazit plasaritës

Sitë molekulare

√ Tharje me gaz hidrokarbure/lëng

√ Rafinimi i LPG

Hiqni ujin dhe sulfide të tilla si H2S dhe tiolet

√ Njësia e alkilimit

Për dehidratimin e gazit të papërpunuar

√ Njësi depilimi dhe rafinimi

Përdoret për të ndarë N-izoalkanin

Përdoret për të hequr papastërtitë si hidrokarburet aromatike

√ Njësia e izomerizimit

Përdoret për të hequr sulfurin e hidrogjenit dhe tiolet në pastrimin e lëndëve të para

Ju lutemi kontaktoni Shitjet për të marrë informacione për produktin.


Na dërgoni mesazhin tuaj: